Bursa Escort
Bugun...


Bayram Ali Kavalcı


facebook-paylasAL­KOL­LÜ İÇKİLERİN ZA­RAR­LA­RI
Tarih: 07-11-2017 19:59:00 Güncelleme: 07-11-2017 19:59:00


BAYRAM ALİ KAVALCI

bayramalikavalci@gmail.com

 

Birçok okuyucum, 10 yıla yakındır gönüllü olarak yürüttüğüm, Rize-Artvin Yeşilay Temsilciliği görevimde, sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili güzel yazılar yazdığımı ifade ettiler. bu yazılara neden ara verdiğimi soruyorlar.

Yeşilay Temsilciliği görevimi uzun zamandır yaptığım için kendi isteğimle, çok yorulduğumu büyüklerime ifade ederek iki yıl önce affımı isteyerek bırakmıştım. Fakat ölene kadar bir Yeşilaycı olarak kalacağımı, vaktim ve gücüm olduğu müddetçe Yeşilay’ımıza katkı sağlayacağım sözünü vermiştim. Bu sözüm, sözdür.

Alkollü içeceklerin, insan sağlığına, aileye, çevreye ve topluma korkunç de­ne­cek ka­dar za­rar­la­rı var­dır.
Bir Hadis’işerifte bu­yu­rul­du ki:
İç­ki bü­tün kö­tü­lük­le­rin ana­sı­dır.”
Bütün Dünya’da ve maalesef de ülkemizin genelinde batıdaki büyük şehirlerimiz başta olmak üzere, tehlikeli bir sal­gın ha­li­ni alan, bü­tün in­san­lı­ğı ve bu ara­da bil­has­sa genç­le­ri­mi­zi teh­dit eden al­kol ve uyuş­tu­ru­cu mad­de­ler gel­mek­te­dir. Bu kö­tü alış­kan­lık­la her­ vatandaşın insanı görevi olarak mü­cade­le et­me­si lazım­dır.
Şimdi sizlere, al­ko­lü içkilerin zararlarını kısa başlıklarla yazıyorum.
Al­kol kul­la­nan­la­rın ka­ra­ci­ğe­ri çok yo­ru­lur. Bu­nun so­nu­cu ola­rak da si­roz has­ta­lı­ğı mey­da­na ge­lir.
Kalp ve kan do­la­şı­mın­da­ki tah­ri­ba­tı çok faz­la­dır. Kal­bin bü­yü­me­si ile kan do­la­şı­mı in­ti­za­mı bo­zu­lur. Al­yu­var­la­rın ok­si­jen al­ma­sı­nı zor­laş­tı­rır, da­mar­la­rı sert­leş­ti­rir.
Böb­rek il­ti­hap­la­rı, hüc­re­le­rin ya­ra­lan­ma­sı ve pros­tat bü­yü­me­si gi­bi birçok za­rar­ı var­dır.
Mi­de­ye asit gel­me­si­ni bol­laş­tı­rır, sal­gı­la­rı ço­ğal­tır. Mi­de iç za­rı­nı tah­riş ede­rek gast­rit ve ül­se­re se­bep olur.
Al­kol kul­la­nan­la­rın be­yin hüc­re­le­ri­nin bir­ço­ğu ölür. Bu­nun so­nu­cun­da, felç ve ölüm­le­re yol açabilir. 
Şu­ur­lu ve ira­de­li ha­re­ket­le­rin ye­ri­ni, şu­ur­suz­luk ve kont­rol­süz­lük alır. Dü­şün­me, utan­ma ve haya duy­gu­la­rı za­yıf­lar. 
Yüz ve cilt­te bo­zuk­luk­lar mey­da­na ge­lir. Al­ko­lik ana­la­rın sü­tü be­bek­le­re çok za­rar­lı te­sir­ler ya­par.
Ge­le­cek ne­sil­le­rin üze­rin­de­ tah­ri­ba­tı da çok bü­yük­tür. Bin akıl has­ta­sı üze­rin­de ya­pı­lan araş­tır­ma­da, 665 ta­ne­si­nin an­ne ve ba­ba­la­rı­nın al­ko­lik ol­du­ğu mey­da­na çık­mış­tır.
Al­kol içen­ler­de gö­rü­len akıl has­ta­lık­la­rı şun­lar­dır: Al­kol pa­ran­oya­sı, kor­sa­kof cin­ne­ti, dip­so­ma­ni, al­kol bu­na­ma­sı...
Al­kol içen­ler­de sık sık duyduğumuz ci­na­yet, ai­le kav­ga­la­rı ve tra­fik ka­za­la­rı­na çok sık rast­lan­mak­ta­dır. Herkese, her türlü bağımlılıktan uzak, sağlıklı ömürler diliyorum.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
YAZARLAR
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Kemal Kılıçdaroğlu Konvoyuna Silahlı saldırı
  Kemal Kılıçdaroğlu Konvoyuna Silahlı saldırı
 • Kemal Kılıçdaroğlu Rize'de
  Kemal Kılıçdaroğlu Rize'de
 • Ümit Özdağ Rizede
  Ümit Özdağ Rizede
 • Artvin Cerrahtepe Müdahale
  Artvin Cerrahtepe Müdahale
 • Osman Turan Bozacı Cenazesi
  Osman Turan Bozacı Cenazesi
 • AKP Rize 10 Numara Projeler
  AKP Rize 10 Numara Projeler
 1. Kemal Kılıçdaroğlu Konvoyuna Silahlı saldırı
 2. Kemal Kılıçdaroğlu Rize'de
 3. Ümit Özdağ Rizede
 4. Artvin Cerrahtepe Müdahale
 5. Osman Turan Bozacı Cenazesi
 6. AKP Rize 10 Numara Projeler
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Köksal baba
  Köksal baba
 • Rizespor Galatasaray maçı sonrası soyunma odası
  Rizespor Galatasaray maçı sonrası soyunma odası
 • Suruç Terör Saldırısı Kameralarda
  Suruç Terör Saldırısı Kameralarda
 • MHP Seçim Şarkıları , Ahmet Şafak
  MHP Seçim Şarkıları , Ahmet Şafak
 • Oyları MHP'ye yolliyalum Uşaklar, MHP Seçim Şarkıları
  Oyları MHP'ye yolliyalum Uşaklar, MHP Seçim Şarkıları
 • Atatürk'üz Mustafa'yız
  Atatürk'üz Mustafa'yız
 1. Köksal baba
 2. Rizespor Galatasaray maçı sonrası soyunma odası
 3. Suruç Terör Saldırısı Kameralarda
 4. MHP Seçim Şarkıları , Ahmet Şafak
 5. Oyları MHP'ye yolliyalum Uşaklar, MHP Seçim Şarkıları
 6. Atatürk'üz Mustafa'yız
VİDEO GALERİ
YUKARI